Испорака на производи

Производите се испорачуваат во период од 24 часа за Скопје и 48 часа за градовите во Македонија. На денот на испораката, доколку на адресата нема кој да ја прими пратката, претставникот за испорака ќе остави писмена информација за направениот обид. Кафе Вендинг Група ДООЕЛ има склучено договор за соработка со Нова Пошта и има свое овластено лице за дистрибуција. Нарачаните производи ќе ви бидат доставени со испратница и фактура за извршеното плаќање доколку лицето и адресата за испорака се идентични. Доколку нарачаните производи се наменети за подарок со податоци за испорака (име, презиме и адреса) различни од оние на нарачателот, фактурата ќе биде доставена до нарачателот. Купените производи ќе бидат доставени до адресата која сте ја навеле како адреса за испорака. Трошоците за испорака се додаваат на крајот од порачката. За порачките во висина над 2.500,00 денари не се наплаќа испорака.

Враќање на производи и средства

Производот, кој е неотпакуван и неупотребуван може да се врати во рок од 7 дена, заедно со приложената фактура и испратница и истиот може да го замените со нов. Во овој случај, Ве молимe да нé информирате за Вашето барање преку електронска пошта на нашата е-адреса: info@kafevending.com.mk. Доколку станува збор за оштететување

In this guide, I’ll explain how to use an essay helper also to optimize your chances of getting accepted for a school or university entrance exam and in order to make your grade go up. For it is simply a way of organizing the essay helper reading stuff you must utilize in order to complete a school course. I will be explaining how you are able to use an essay helper in order to get a better grade in a school or university admission exam, as well as why you should use this instrument in the first location.

при процес на производство, производот ќе ви биде заменет за нов. Доколку станува збор за оштетување при користење, производот не може да се замени.