illy decaffeinated roast espresso i-system

Типичен вкус и арома на средно печено кафе со многу мала доза на кофеин. Идеално за 30 мл служење. Содржината на кофеин под 0,05%.
Овие капсули се користат во машини со i-систем.

Категории: ,