M6.M

Машината за еспресо кафе не е наменета за продажба, само за поставување.