Кафемат La Piccola Sara Classic

Mашината La Piccola Sara Classic е многу лесна, мала, компактна и брза.

Користи патрони – E.S.E систем